Przejdź do treści

Spółki

Współpraca i jej wymogi

U podstaw realizacji biznesu prawie zawsze jest osoba. To wręcz nieistotne, czy mowa o tym rodzaju działalności, który zakłada samodzielne kreowanie, czy też o grupie ludzi spowinowaconych literą prawa. To właśnie tu zresztą pojawia się pojęcie „osoby prawnej”, które – pomimo niezbyt intuicyjnych, dla przeciętnego zjadacza chleba, formy językowej stanowi podstawę zrozumienia formalnej strony rzeczywistości korelacji biznesu i tego, jak funkcjonują firmy.

Pierwsze emanacje kodeksów handlowych powstawały już w czasach, gdy w dolinie Eufratu i Tygrysu tworzono kodeks Hammurabiego. Od samego początku już dbano o trwałość biznesu (więcej na ten temat w artykule poświęconym klubom biznesowym). Obecne ujęcie praw handlowych ma swe źródła w unowocześnionych zrębach prawa rzymskiego. Nastąpienie rewolucji przemysłowej doprowadziło na początku wieku dziewiętnastego do powstania najpierw Code de Commerce, gdzie uregulowano działanie spółek osób prywatnych. Znaczna część dalszych przepisów i sposobów tworzenia prawa handlowego oparta jest też na Handelgestezbuch z 1987. Dzisiejsze prawo handlowe w znacznej mierze oparte jest właśnie na powyższych, wzbogacone jest też jednak o modernizacje zapisów wynikające bezpośrednio – tak, jak i w przypadku nadmienionej Rewolucji przemysłowej – zasad i warunków, w jakich dojrzewa środowisko handlowe.

Jeżeli uważasz, że wejście we współpracę jest dla Ciebie odpowiednie, należy zastanowić się, na jakim jej rodzaju najbardziej ci zależy. Wejście w spółkę nie jest tak proste, jak by mogło się to wydawać.

Samo słowo już nie mówi nazbyt wiele; w Polsce wyróżnia się kilka głównych rodzajów spółek i każdy z nich jest wbrew pozorom diametralnie inny – dokładnie tak, jak różne są od siebie osoby. Każdy rodzaj służy także innym celom.

Rodzaje spółek

Jak już wspomniano powyżej, istnieje kilka rodzajów spółek. Podział zależy głównie od tego, jaka odpowiedzialność spada na jej uczestników. Podstawowym podziałem jest odróżnienie spółki cywilnej od handlowej: w przypadku tej pierwszej nie ma pojęcia osoby prawnej i każdy z uczestników spółki odpowiada samodzielnie przed państwem – czyli samodzielnie odprowadza podatek VAT (oraz inne, po doliczeniu odpowiednich kwot do samodzielnego zeznania podatkowego).

Z punktu widzenia biznesowego, ważny jest jednak przede wszystkim ten drugi rodzaj spółek, czyli spółki handlowe. Te dzielić się mogą na dwie podstawowe grupy: spółki osobowe oraz spółki kapitałowe.

Te pierwsze opierają się na więzi osobistej pomiędzy wspólnikami – czyli bezpośredniej znajomości, której efektem jest powstanie przedsiębiorstwa. Ten rodzaj spółek podzielić możemy na:

  • Spółkę jawną, czyli najprostszą z form w opisywanym temacie. Najistotniejszy w tym przypadku jest fakt bezpośredniej odpowiedzialności całym dobytkiem jej uczestników dokładnie w taki sam sposób, jak ma to miejsce w przypadku nadmienionej spółki cywilnej.
  • Spółkę partnerską, czyli ten jej rodzaj, w który wejść może osoba fizyczna wykonująca wolny zawód określony na liście odpowiedniego kodeksu. Dodatkowo:  solidarny, subsydiarny oraz nieograniczony. Co istotne – jest zależna od rodzaju zobowiązania.
  • Spółkę komandytową, w której odpowiedzialność może być różna i zależeć od charakteru uczestnictwa w niej. Do tego rodzaju spółki mogą wchodzić zarówno podmioty fizyczne, jak i prawne.
  • Spółkę akcyjną, czyli będąca osobą prawną forma mogąca prowadzić emisję własnych akcji. Wymaga to oczywiście znacznie wyższego kapitału, niż w przypadku większości innych spółek. Akcjonariusze ponoszą wyłącznie ryzyko gospodarcze.

  • Spółkę komandytowo – akcyjną będącą połączeniem dwóch ostatnich. 

Są to – oczywiście – uproszczone schematy mające pokazać podział i nakreślić różnice pomiędzy jej rodzajami. Każda z powyższych jest materiałem na co najmniej kilka szczegółowych artykułów opartych silnie na terminologii prawnej.

Ciężki wybór

Zakładanie spółki nie jest łatwą sprawą; to, w jakim jej rodzaju chcesz uczestniczyć uzależnione musi być od potrzeb, kapitału i konkretnej branży. Jedno jest pewne: nie ma sensu inwestowanie w ten jej rodzaj, który może nam zaszkodzić. W dzisiejszych, dość niepewnych czasach zwłaszcza należy być przede wszystkim ostrożnym i nie wierzyć w przysłowiowe złote góry.